Kazanç Kalitesi: Tahakkukları Ölçme

tahakkukları ölçme

Daha önce de belirtildiği gibi, kazanç yönetimi ağırlıklı olarak tahakkukların manipüle edilmesine yönelik bir işlevdir, bu nedenle tahakkukların kazancın kalitesi için bir vekil olarak kullanılması sezgiseldir: toplam tahakkuklar, varlıkların yüzdesi olarak ne kadar yüksek olursa, kazançların kalitesi de o kadar büyüktür. Tahakkukların kazanç manipülasyonunun yansıması olabileceğini veya gelecekteki iş beklentilerine göre normal muhasebe tahminlerinin olabileceğini unutmayın. Hangisinin tahakkuk ettirildiğini belirlemek zordur, ancak tahakkukların büyüklüğünün özellikle yüksek tahakkuk eden işletmelerde kazanç manipülasyonu için kaba bir ölçü olarak kullanılabileceğine dair kanıtlar vardır.

Belirli bir dönemde yaratılan toplam net tahakkuklarını ölçmek için, dönem içinde tahakkuk eden muhasebe ile üretilen raporlanmış kazançları almanız ve nakit gelirlerini çıkarmanız gerekir. Bunu yapmanın iki yolu vardır: Rapor edilen kazanç tutarına eklenen toplam net tahakkuklarını kaldırmak için bilançoyu veya nakit akış tablosunu kullanabilirsiniz.

Bilanço Metodu

Bilançoyu kullanarak, toplam net tahakkuklarını çıkararak bulabiliriz:

Toplam Net Tahakkuklar = Tahakkuk Kazançları – Nakit Kazançları

Ancak, bilanço bize dönem boyunca tahakkuk eden kazançların veya nakit kazançların ne olduğunu doğrudan göstermez, bu nedenle bu bilgileri almak için başka hesaplamalar yapmak zorunda kalacağız.

Tahakkuk Kazançlarının Hesaplanması

Net gelirin, bilançoya, bilançonun öz sermaye (net değer) bölümünde yer alan birikmiş karlar olarak geçtiğini hatırlayın. Özkaynaklar aynı zamanda net dağıtımları da hisse senedi sahiplerine yansıtır ve bu ürünler için bazı düzeltmeler yapmamız gerekecektir. Böylece, dönem sonunda sahiplerinin özkaynakları:

Son Özkaynak = Başlangıç ​​Hisse Senedi + Tahakkuk Kazançları – Nakit Kar Payları – Hisse Alımları + Hisse Senetleri

Tahakkuk eden kazançları hesaplamak için, yukarıdaki denklemi yeniden düzenleyebiliriz ve bu durumun, hisse sahiplerinin özkaynakları ve başlangıç ​​ hisse senedi sahiplerinin, temettü, hisse senedi geri alımları ve hisse senedi ihraçları için düzeltmeler arasındaki fark olduğunu görebiliriz. Bu düzeltme, özkaynaklara net nakit dağılımları olarak özetlenebilir.

Tahakkuk Kazançları = Sahipler \ ‘Hisse Senedi + Nakit Temettüleri + Stok Alımları – Hisse Senedi İhracı

= Sahipler \ ‘Hisse Senedi + Özsermaye + Net Nakit Dağılımları

Şimdi, Varlıklar – Yükümlülükler = Sahiplik Öz Varlığı varsayılarak, tahakkuk kazançları için aşağıdaki denklemi almak için ikame edebiliriz:

Tahakkuk Kazançları = Aktifler – Varlıklar + Net Nakit Dağılımları

Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler konusunda http://www.mebakademi.com/egitimler/134-meb-onayli-finans-egitimi.html linkinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Nakit Kazançlarının Hesaplanması

Başlamak için, nakit kazançları bir şekilde nakit hesabıyla ilişkili olmalı ve nakit hesabındaki değişime bakarak bulunabilir. Nakit hesabının, net nakit dağıtımlarının da hisse senedi sahiplerinden etkilendiğini ve bu ürünler için bazı ayarlamalar yapmamız gerektiğini unutmayın. Böylece, dönem sonunda nakit kazançlar:

Nakit Kazanç = Nakit + Nakit Temettü + Stok Alımları – Hisse Senedi İhracı

= Özsermayeye Nakit + Net Nakit Dağılımları

Toplam Net Tahakkukların Hesaplanması

Bu bölüm temel toplam net tahakkuk denklemiyle başladı ve daha sonra tahakkuk kazançlarını ve nakit kazançlarını tanımlamaya başladı. Şimdi elimizdeki bu tanımlarla, onları ikame edebiliriz.

Toplam Net Tahakkuklar = Tahakkuk Kazançları – Nakit Kazançları

= [Varlıklar – Yükümlülükler + Net Nakit Farkı. Özsermayeye) – [Nakit + Net Nakit Dist. Eşitlik]

Özsermayeye yapılan net nakit dağıtımları birbirini iptal eder ve denklem aşağıdakilere indirger:

Toplam Net Tahakkuk = Aktif-Pasif – Nakit

Nakit Akış Tablosu Yöntemi

Nakit akış tablosunu kullanarak, toplam net tahakkuklarını aynı temel denklemle aynı şekilde bulabiliriz:

Toplam Net Tahakkuklar = Tahakkuk Kazançları – Nakit Kazançları

Nakit akış tablosundan toplam net tahakkukların hesaplanması biraz daha basittir. Bunun nedeni, tahakkuk eden kazançları çıkarmamızın gerekmemesidir, çünkü net gelir raporda belirtilmiştir.

Tahakkuk Kazançlarının Hesaplanması

Tahakkuk Kazanç = Net Gelir

Nakit Kazançlarının Hesaplanması

Nakit Kazanç = Nakit + Nakit Temettüleri + Stok Alımları – Hisse Senedi İhracı

Toplam Net Tahakkukların Hesaplanması

Toplam Net Tahakkuklar = Tahakkuk Kazançları – Nakit Kazançları

= Net Gelir – Nakit – Nakit Temettüleri – Hisse Alımları + Hisse Senedi İhracı

Teorik olarak, toplam net tahakkukların bilanço veya nakit akışı yaklaşımı ile ölçülmesi aynı tahakkuk tutarıyla sonuçlanır. Ancak pratik olarak, bilançonun kullanılması daha zordur çünkü nakit parayı etkileyen ancak birikmiş kazançları etkilemeyen veya birikmiş kazançları etkilemeyen ancak tahakkuk eden kazançları etkilemeyen olaylar vardır. Aslında, gereken tüm veriler bilançoda yer almıyor ve ihtiyacınız olanı bulmak için diğer finansal tablolarda arama yapmanız gerekiyor.

Örneğin, yabancı bir ülkede nakit mevcuduna sahipse, yabancı para birimindeki fiili nakit tutarı hiçbir zaman değişmese bile döviz kurunun döviz cinsinden olması, döviz kurunun değişmesi nedeniyle nakit dengesini değiştirecektir. Nakitteki olumlu değişim net tahakkuklarını azalttığından, azalan bir ev parası tahakkukların daha düşük olduğu anlamına gelir. Analistin, döviz kurunun nakit üzerindeki etkilerini bulmak için nakit akış tablosunun alt kısmına bakması ve tahakkuk miktarını buna göre ayarlaması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir