Kazanç Kalitesi: Neden Tüm Kazançlar Eşit Değildir?

kazançlar

Kazanç kalitesi ile ilgili Kazanç Kalitesini Ölçmek İçin Muhasebe Analizini Kullanma başlıklı ilk yazımızdan sonra konuya bu makale ile devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde konunun farklı yönlerini ele alan yazılarla karşınızda olacağız.

Bir şirketin rapor edilen kazançları, diğerlerininki ile aynı kalitede değildir çünkü her bir yönetim ekibi, ticari işlemleri kaydederken kendi kararları doğrultusunda hareket eder. Firmanın yönetiminin, işlerinin ekonomisi hakkında derin bilgileri olduğundan, gelecekteki nakit akış beklentileri ile ilgili yargıda bulunmak onlar açısından benzersiz bir konumdadır. Umarım yönetim, kararını tahakkuk muhasebesinin belirtilen ilkelerini ve niteliklerini yansıtan bir şekilde kullanır, ancak geleceği tahmin etmek için dürüst çabalar gösteriyor olsa dahi yönetim, iş koşulları değiştiğinde kesin tahakkuk tahminleri üretmez. Olması çok düşük olasılıklar tahmin edilenden daha sık meydana gelir.

Ne yazık ki, yönetim o kadar ilkesel olmayabilir ve performans hedeflerini karşılamak için kasıtlı olarak GAAP içinde tahakkuk tahminlerini önleyebilir. Bunu, işlemin başlangıcında farklı alanlarda çeşitli tahakkuk eden tutarları bilerek veya fazla tahmin ederek yapabilirler. Buna ek olarak, yönetim, yeni olayları ve koşulları daha doğru bir şekilde yansıtacak şekilde ayarlamaları gerekmesine rağmen, eski varsayımlara dayalı tahakkuk hesapları oluşturabilir. Örneğin, takım tezgahlarının doğru şekilde kalibre edilmediğinin farkında olan, kusurları ve ürünün erken arızasını arttıran, ancak garanti ödeneklerini artırmayan bir şirket, kazanç tahminlerinde bir sapma oluşturur.

Yönetimin muhasebe kararlarına ilişkin yetkisini kötüye kullanma kabiliyetini sınırlamak için, muhasebe kuralları bazı ticari işlemlerin nasıl kaydedildiğini düzenlemektedir. Tipik olarak, gelecekteki ekonomik faydaları veya bir işlemin maliyetini çevreleyen belirsizlik ne kadar artarsa, olası tahakkuklara izin verilmeyecektir. Bunun nedeni, işlemde yer alan tutarlar ile tanımlanan değer transferi işleminin doğru bir şekilde ölçülmesinin zor olması ve / veya meydana gelme ihtimalinin oldukça düşük olmasıdır.

Yönetsel Muhasebe Hakeminin Değerlendirilmesi

Daha önce belirtildiği gibi tahakkuk muhasebesi, alaka düzeyi ve güvenilirlik arasındaki dengeyi gerektirir. Tahakkuk muhasebesi, yönetimin firmanın ekonomik refahı ile ilgili önemli bilgileri (alaka düzeyi) aktarmak için işletmenin kendine özgü anlayışını kullanmasını sağlar. Ayrıca, yönetimin, firmanın ekonomik refahı ile ilgili önemli bilgileri manipüle etmesine (güvenilirlik) ilişkin bazı takdir yetkisi verilmesine izin verir. Tahakkukların kullanımı ile ilgili olarak yönetimin yargısını değerlendirmek, tümüyle muhasebe analizi ile ilgilidir.

Bu nedenle, daha etkili muhasebe analizinin anahtarı, işletmenin ekonomisini etkileyen alanlarda ne kadar muhasebe takdir yönetiminin bulunduğunu ve bu takdir yetkisini nasıl uyguladıklarını anlamaya yeteneği olacaktır. Analist, muhasebe kuralları uyarınca yönetimin genel esnekliği ve işletmenin ekonomisi için kritik olan belirli muhasebe meselelerini nasıl yönettiğine ilişkin bilgi sahibi olmalıdır. Bu iki konuda fikir sahibi olmak, analiz için gerekli bağlamı sağlayacak ve dikkatli olunacak yerlere yön verecektir.

Örneğin, ekipman kiralama sektöründe bir firma ile, kira bittiğinde ve müşterinin iade ettiği zaman varlığın değerini doğru bir şekilde tahmin edebilme özelliği, ekonomik başarısının anahtarı olacaktır. Bu öngörüyü yaparken yönetimin yüksek bir esnekliğe sahip olduğunun anlaşılması, firmanın kalıntı değerlerin kaydetme politikalarını belirlemenin önemli olacağı anlamına gelir.

GAAP’deki esnekliği belirterek ve bunu şirketin işiyle ilişkilendirerek, yönetimin rapor edilen finansal tablolar üzerindeki yargısının potansiyel büyüklüğü hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Bu potansiyelin, manipülasyonun olumsuz çağrışımlarıyla okunmaması gerektiğini unutmayın; aynı zamanda daha doğru bilgileri iletmek için potansiyel olarak da okunabilir. Bu sadece yönetimin esnekliğini nasıl uyguladığıyla ilgilidir.

Kritik Muhasebe Politikaları

Bu tartışma, şirketin kilit politikalarında yer alan muhasebe seçimleri ve tahminleri hakkında bilgi sağlayacaktır. Firmanın mevcut politikalarını not edin ve bunları firmanın kendi politika geçmişi ve endüstri akranlarıyla karşılaştırarak, yönetimin muhasebe tahminlerini üretirken mevcut politikaların ne derece uygun olduğuna ilişkin bir fikir edinmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, geçmişte yönetimin politikalarının gerçekçi olup olmadığını belirlemek için ne kadar sıklıkta ve ne kadar büyük miktarda düzeltme, yazışma vb. yapıldığına bakın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir