Finansal Hayatta Başarıyı Getirecek Yöntemler

 

Para ve eşdeğeri araçlar günümüzde vazgeçilmesi imkânsız hale geldiği için artan yaşam standartlarının ve zorunlu ihtiyaç listelerinin sürekli olarak karşılanması gerekir. Gerekli olan işe girdikten sonra düzenli bir gelir sahibi olan bireyler bile, artık ihtiyaç listesini karşılamakta zorlanmaktadır. İyi bir bütçeleme ile doğru bir yönetime sahip olacak bireyler, bu bütçeleme tekniklerini öğrenmek için de belirli adımları doğru şekilde atmalıdır. Çünkü gerekli adımların atılmasının önlenmesi, aynı zamanda ihtiyaç listesinin de karşılanmaması anlamına gelir.

Öncelikle yapılması gerekilen konu, bireylerin kendi gelir ve gider dengesini bilmeleridir. Sonrasında ise ihtiyaçları arasında bir zorunluluk sırası oluşturulması gerekir. Çünkü bu sıralamaya göre çok daha başarılı bir finansal seçim şartı oluşturulur. Gerekli planlamaların en iyi verimle yapılması, uzun vadede finansal başarının gelmesine ve hayatın çok daha mutlu olmasına altyapı hazırlar. Gereken başarının gelmediği dönemlerde ise bu yöntemlerden uzaklaşmak, aslında iradesiz bir şekilde borç sarmalına girmeye neden olur. Bu yüzden de aşağıda yer alan tavsiyelere uymak, finansal hayatı mutlu hale getirecek bir çözüm yolu olarak bilinmelidir. “Finansal Hayatta Başarıyı Getirecek Yöntemler” yazısını okumaya devam et

Borsa’yı Anlamak

Bugün sizlerle tüm borsaları hızlı bir biçimde açıklayan bir yazı paylaşacağım.

Başlamadan önce, borsaların nasıl davrandığına dair genellemeleri tartıştığımı söylememe izin verin. Ve size meseleye geniş bir perspektifle odaklanmanızı tavsiye ediyorum.

Anlaşılması gereken ilk şey, borsada faiz oranlarının ezici bir şekilde etkilendiğidir. Bu kilit gerçeği abartmak zordur. Daha spesifik olarak, borsa uzun vadeli ve kısa vadeli faiz oranları tarafından yönetilmektedir. Uzun vadeli oranlar daha etkilidir.

Birkaç yıl önce, bazı tarihsel verilerden bazılarını araştırdım. 10 yıllık hazine veriminin düştüğü tüm günleri izole ettim. O günlerde borsa, yıllık ortalama % 42’den fazla bir kazanç elde etti.

“Borsa’yı Anlamak” yazısını okumaya devam et

Kazanç Kalitesi: Tahakkukları Ölçme

tahakkukları ölçme

Daha önce de belirtildiği gibi, kazanç yönetimi ağırlıklı olarak tahakkukların manipüle edilmesine yönelik bir işlevdir, bu nedenle tahakkukların kazancın kalitesi için bir vekil olarak kullanılması sezgiseldir: toplam tahakkuklar, varlıkların yüzdesi olarak ne kadar yüksek olursa, kazançların kalitesi de o kadar büyüktür. Tahakkukların kazanç manipülasyonunun yansıması olabileceğini veya gelecekteki iş beklentilerine göre normal muhasebe tahminlerinin olabileceğini unutmayın. Hangisinin tahakkuk ettirildiğini belirlemek zordur, ancak tahakkukların büyüklüğünün özellikle yüksek tahakkuk eden işletmelerde kazanç manipülasyonu için kaba bir ölçü olarak kullanılabileceğine dair kanıtlar vardır.

Belirli bir dönemde yaratılan toplam net tahakkuklarını ölçmek için, dönem içinde tahakkuk eden muhasebe ile üretilen raporlanmış kazançları almanız ve nakit gelirlerini çıkarmanız gerekir. Bunu yapmanın iki yolu vardır: Rapor edilen kazanç tutarına eklenen toplam net tahakkuklarını kaldırmak için bilançoyu veya nakit akış tablosunu kullanabilirsiniz.

“Kazanç Kalitesi: Tahakkukları Ölçme” yazısını okumaya devam et

Kazanç Kalitesi: Tahakkuk Eden Kalemleri Gözden Geçirmek

kazanç kalitesi

Muhasebe bilim değildir, bir sanattır ve aşırı tahakkuk tutarlarının yatırımcıları bir şirketin gerçek koşulları hakkında yanlış yönlendirmeye çalışıp çalışmadığına dair bir güvencesi yoktur. Doğru dürüst ve ilkeli yönetimlerin bile yanlış hesaplamalara neden olabileceğini hatırlayın. Dahası, aşırı miktarda tahakkuk firmanın koşullarını doğru olarak yansıtabilir. Örneğin, olağanüstü bir oranda büyüyen küçük bir firma, bu büyüme aşamasında makul bir şekilde büyük miktarda alacak hesaplaması yapabilir.

Şirketin finansal raporlarını aşırı tahakkuklara (ya beklenen miktarın üzerinde ya da altında) uydurmak, kazanç manipülasyonunun ortaya çıkarılmasının yalnızca bir yanıdır. Aşırı tahakkukların niteliğine ilişkin kesinliği artırmak için analist, şirket yönetiminin karakterine bakmalıdır. Keşfedilecek bazı alanlar aşağıda açıklanmaktadır.

Endüstride Öncü

Firmanın politikaları endüstri normlarıyla nasıl kıyaslanıyor? “Kazanç Kalitesi: Tahakkuk Eden Kalemleri Gözden Geçirmek” yazısını okumaya devam et

Kazanç Kalitesi: Neden Tüm Kazançlar Eşit Değildir?

kazançlar

Kazanç kalitesi ile ilgili Kazanç Kalitesini Ölçmek İçin Muhasebe Analizini Kullanma başlıklı ilk yazımızdan sonra konuya bu makale ile devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde konunun farklı yönlerini ele alan yazılarla karşınızda olacağız.

Bir şirketin rapor edilen kazançları, diğerlerininki ile aynı kalitede değildir çünkü her bir yönetim ekibi, ticari işlemleri kaydederken kendi kararları doğrultusunda hareket eder. Firmanın yönetiminin, işlerinin ekonomisi hakkında derin bilgileri olduğundan, gelecekteki nakit akış beklentileri ile ilgili yargıda bulunmak onlar açısından benzersiz bir konumdadır. Umarım yönetim, kararını tahakkuk muhasebesinin belirtilen ilkelerini ve niteliklerini yansıtan bir şekilde kullanır, ancak geleceği tahmin etmek için dürüst çabalar gösteriyor olsa dahi yönetim, iş koşulları değiştiğinde kesin tahakkuk tahminleri üretmez. Olması çok düşük olasılıklar tahmin edilenden daha sık meydana gelir. “Kazanç Kalitesi: Neden Tüm Kazançlar Eşit Değildir?” yazısını okumaya devam et

Kazanç Kalitesini Ölçmek İçin Muhasebe Analizini Kullanma

kazanç kalitesi

Bu makalede rapor edilen kazançların kalitesinin derecesini daha iyi tahmin etmek için muhasebe analizini nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Özellikle, tahakkuk eden hesapların bütünlüğünü analiz etmek için bazı yöntemleri ayrıntılı olarak öğreneceğiz; bunlar, bildirilen kazançların manipülasyonunda kullanılan temel araçlardır. Umarım, nihai sonuç bir firmanın muhasebesinin mali muhasebenin amacı olan gerçek ekonomik durumunu ifade edip etmediğine ilişkin belirsizliğinizi azaltmak olacaktır.

Kazanç kalitesini (earnings quality) belirlerken muhasebe analizi hala öznel girdilere dayanıyor, unutmayın. Muhasebe tahakkuklarının büyüklüğüne ilişkin görüşlerinizi dahil etmeniz gerekecek: makro ve mikro işletme ortamı, yönetişim, denetçi görüşleri ve mali tablo sonuçlarını değiştirmek için ücretler ve yönetim teşvikleri. Dahası, muhasebe analizi, bir menkul kıymetin yatırım değerlerini belirlemek için bağımsız bir metodoloji olarak düşünülmemelidir. Bu muhasebe incelemesi, stratejik analiz, finansal oran analizi ve değerleme analizi içeren daha geniş bir analiz çerçevesine uymaktadır. “Kazanç Kalitesini Ölçmek İçin Muhasebe Analizini Kullanma” yazısını okumaya devam et

Finans Alanında Başarının 9 Anahtarı

finansal beceriler

Günümüzde iş piyasası çok ciddi rekabet gücüne kavuşmuştur ve iş adaylarının hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli beceri ve vasıflara sahip olmaları önemlidir. Bugünün yöneticileri ve şirketleri çok sıkı bir işe alım politikası uyguluyor ve sadece şirketin vizyon ve hedeflerini koruyabilecek profesyoneller arıyorlar.

Finans sektöründe yöneticilik yapmak isteyenlerin spesifik becerilere ihtiyacı olduğundan finansal sektörde bir iş bulmak zordur. Bankacılık, muhasebe ve finansal hizmetler alanındaki işverenler, önemli becerileri ve nitelikleri taşıyan kişileri bulmaya çalışmaktadırlar.

Başarılı bir finansal işin anahtarlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir: “Finans Alanında Başarının 9 Anahtarı” yazısını okumaya devam et

Finans Alanına Genel Bakış

finans

Finans terimi ile ne ifade ettiğimize dair potansiyel bir karışıklık gözlemlemekteyiz. Bir yandan, her işletmede, her sanayide ortak olan finans denen bir fonksiyon mevcut ve biz bu finans süreçlerini işlevsel beceriler kapsamında ele almış bulunuyoruz. Öte yandan, finansal hizmetler sektörü akla gelmektedir.  Aynı zamanda bankacılık, aracı kurumlar ve sigorta gibi tüm finansal kurumlara atıf yapan bir terim olarak bakmak durumundayız. Bu geniş perspektif ile meseleyi ele alıp bu anlayışla finans alanında bilgi birikimine sahip olmak, finansal hizmetler sektöründe veya finansal kurumlardaki olası kariyer yollarını mümkün kılacaktır kanaatindeyiz.

Finans Fonksiyonu

Finans fonksiyonu (Finance Functions) çeşitli fonksiyonları, faaliyetleri ve süreçleri kapsar. Finansman işlevleri, bütçe işlevleri, risk ve getiri yönetimi, nakit akışı yönetimi, nakit yönetimi, finansal yönetim, risk ve yönetişim ve daha pek çok ilişkili işlevin pusulasıdır. Finansal alan bilgisine sahip profesyonellerin kariyerinde önemli bir rol oynayan çeşitli finansal kurumlar bulunmaktadır. Finansal piyasadaki başlıca oyuncuları tartışalım. “Finans Alanına Genel Bakış” yazısını okumaya devam et

FİNANS NEDİR?

finans nedir

Finansın Anlamı

Sözlük anlamına göre finans (finance), özellikle hükümetler veya büyük şirketler tarafından büyük miktarda para yönetimidir. Bir fiil olarak kullanıldığında, bir kişi veya kuruluş için fon sağlanması anlamına gelebilir. Kelime para yönetiminin her türünü tanımlamak için kullanılır.

Finans Tanımları

Finans, takas yerine aracı olarak değiştirildiğinden parayla yakından ilişkilidir. Finans, tüm faaliyetlerin ömrüdür; ekonomik, sosyal ve idari. Finans, kamuya vergiler olarak, bankacılık ve finansal kurumlar için tasarruf olarak, sermayeye veya tahvil ya da tahvillere girişimci olarak akmaktadır. Daha sonra hükümet ve diğer kurumlar vasıtasıyla çeşitli kalkınma ve geliştirme dışı faaliyetler için kullanılmaya başlanır ve halka çeşitli şekillerde gelir olarak geri döner. Aşağıda verilen, finansın genel olarak anlaşılan bazı tanımları verilmektedir: “FİNANS NEDİR?” yazısını okumaya devam et